امروز دولت جدید سویدن تشکیل می‌شود

0:47 min

قبل از ظهر امروز، نخست‌وزیر کشور کابینه جدید را تشکیل می‌دهد و وزرای خود را معرفی می‌کند. وزرای این دور دولت از احزاب سوسیال دموکرات و محیط زیست انتخاب می‌شوند.

تا هنوز روشن نیست که استفان لوون چه کسانی را به سمت وزرای دولت جدید انتخاب خواهد کرد، ولی مشخص است که دو وزیر کنونی از حزب سوسیال دموکرات، وزرای فرهنگ و مهاجرت، برای کاندیدا در پارلمان اتحادیه اروپا، پست‌های خود را ترک می‌کنند. یکی از وزرای حزب محیط زیست که سخنگوی این حزب است، قرار است به کار خود ادامه ندهد.

این خبر در طول روز کامل خواهد شد.