Sockerkriget

Det konsumeras mängder av socker i världen och debatten om vilken effekt det har på hälsan är delvis hätsk. Olika intressen står emot varandra.