کابینه دولت جدید اعلام شد

4:51 min

نخست‌وزیر، استفان لوون، وزرای دولت جدید را امروز اعلام کرد. برخی از وزرا در جایگاه قبلی باقی مانده‌اند و شش وزیر جدید نیز در دولت کنونی معرفی شده است. همچنین یک وزارتخانه جدید بنام وزارت زیربناها ایجاد شده است.

یکی از چهره‌های کاملاً جدید در دولت کنونی اماندا لیند از حزب محیط زیست که که به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب شده‌است.

اندرش ایگه‌من از حزب سوسیال دموکرات به عنوان وزیر امور زیربناها تعیین شده است، هانس دالگرین، به عنوان وزیر اتحادیه اروپا، ماتیلدا آرنکرنس به سمت وزیر آموزش، از حزب سوسیال دموکرات انتخاب شده و اوسا لیندهاگن از حزب محیط زیست نیز به سمت وزیر برابری در وزارت بازار کار انتخاب گشته است. ینی نیلسون از حزب سوسیال دموکرات نیز به عنوان وزیر امور روستاها در وزارت بازرگانی معرفی شده است.

به باور علی حاج قاسمی، رئیس دیپارتمنت جامعه شناسی در دانشگاه سودرتورن، این تغییرات در دولت جدید هیچ ارتباطی با موافقتنامه سیاسی بین حزب سوسیال دموکرات و احزاب لیبرال و سنتر ندارد.

- این تغییرات درونی دولت است که بتواند افراد مناسب‌تر و مساعدتری برای پیشبرد امور داشته باشد.

پست و وظایف برخی از وزرای سایق در دولت جدید تغییر یافته، از جمله ایزابلا لووین، سخنگوی حزب محیط زیست، به عنوان وزیر محیط وزیست و معاون نخست‌وزیر تعیین شد.