Hamnkonflikten kan påverka handeln i Europa

2:30 min

Fack och arbetsgivare i hamnkonflikten väntas få ett medlarbud att ta ställning till i dag, tisdag. Om parterna inte kommer överens bryter strejk och lockout ut på onsdagen.

Stridsåtgärderna skulle få andra konsekvenser än den förra hamnkonflikten, det säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens logistik vid Göteborgs universitet.

– Det vi stoppar nu i så fall är handeln inom Europa. Det är andra varor och den är mer tidskänslig än vad containertrafiken är, säger Johan Woxenius.

Senast konflikten mellan Sveriges hamnar och Hamnarbetarförbundet blossade upp var 2016 och 2017. Då handlade det om containerhamnen i Göteborg. Det var framför allt den långväga trafiken med Asien och Nordamerika som drabbades.

De stridsåtgärder som ligger på bordet nu får större effekter för europeisk handel, enligt Johan Woxenius. 

Korta punktstrejker och lockout kan bryta ut med start i ett tiotal hamnar i morgon, onsdag. Hamnar från Malmö i söder till Umeå i norr berörs. Den här gången handlar det mest om industrihamnar och så kallad roro-trafik, som rullas på och av fartygen, inte lyfts med kran.

– I söder har vi också möjligheten att köra lastbil över bron, men stora konsekvenser får det för tidskritiskt gods. Det kan vara sallad som har kort tid i butikernas hyllor och det kan vara industrigods som ska förädlas vidare av svensk industri.

Grunden till konflikten är att Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget kollektivavtal samtidigt som arbetsgivarna i Sveriges hamnar redan har ett rikstäckande avtal med LO-facket Transport.

Enligt Ekots källor väntas medlarna komma med ett bud till parterna under tisdagen.

Sedan den förra hamnkonflikten har flera företag gjort sig mindre beroende av en enskild hamn, men en ny konflikt kommer ändå drabba dem ekonomiskt, tror Johan Woxenius.

– Det blir stökigt, du har fartyg på fel ställen och du kommer behöva jaga gods.