Nu går Bolidenmålet upp i hovrätten

1:58 min

Nu inleds hovrättsförhandlingarna i det stora skadeståndsmålet mellan gruv- och metallföretaget Boliden och närmare 800 chilenare.

Enligt tingsrätten saknas bevis för att chilenarna blivit sjuka av det giftiga smältverksavfall som Boliden exporterade till landet på 80-talet, men chilenarna har överklagat målet.

Det här är ju deras sista möjlighet att få någon form av upprättelse och få lite kompensation för det lidande som de ändå är utsatta för.

– Och de var ju ohyggligt besvikna, säger Johan Öberg, som företräder chilenarna via ett kommanditbolag.

De 796 chilenarna kräver sammanlagt drygt 100 miljoner kronor i skadestånd. De hävdar att de blivit sjuka ibland annat olika former av cancer till följd av smältverksavfallet som Boliden exporterade till staden Arica för drygt 30 år sedan.

Tanken var att ett chilenskt företag skulle upparbeta arsenik och guld ur den svarta avfallshögen som istället blev liggandes öppet och som senare nyttjades som fyllnadsmassor vid bostadsbyggen i området.

Något som tingsrätten menade att Boliden inte hade kunnat förutse och därför inte ska behöva ta ansvar för.

– Och det menar vi också är väldigt märkligt. Man kände till att högen blev liggande man kände till att det skulle kunna blåsa ut damm med höga arsenikvärden och andra tungmetaller, säger kommanditbolaget Arica Victims ombud Johan Öberg.

I tingsrättsdomen hänvisas istället till andra tänkbara källor och förklaringar som naturlig förekomst av arsenik i mat och dricksvatten. En linje som Boliden delar.

– Ja, vi menar ju att den här bilden som har varit i Sverige att materialet från Boliden skulle ha legat till grund för skadorna i Arica är oerhört förenklad och man förbigår mängder av fakta för att komma till den slutsatsen, säger Bolidens kommunikationsdirektör Klas Nilsson och fortsätter:

– Problematiken i Chile har ju varit av en annan karaktär där vatten, föda och andra orsaker har legat till grund för problematiken där.

Hovrättsförhandlingarna i skadeståndsmålet innehåller inte någon ny bevisning och bland annat ska inspelade förhör från tingsrätten spelas upp för domarna. Förhandlingarna planeras pågå fram till slutet av februari.