Frida Ingha vill förnya den personliga assistansen

2:48 min

Föreningen Stil tycker att det behövs ett nytt sätt att tänka kring personlig assistans. De har ett eget förslag på hur lagen LSS borde skrivas om.

En av de som är med i Stils styrelsegrupp är Frida Ingha. Hon säger att diskussionen om LSS har handlat för mycket om pengar:
– Det har enbart cirkulerat kring vad som får kosta och inte kosta. Det är väldigt oroande.

LSS betalas med skattepengar

LSS är en lag som ska ge stöd och hjälp till vissa personer med funktionsnedsättning. Bland annat handlar LSS om gruppbostäder och daglig verksamhet. I den lagen står det också vilka som ska ha rätt att få hjälp av personliga assistenter.

All den här hjälpen betalas med svenska folkets skattepengar. Trots det tycker alltså Frida Ingha att kostnaden inte är det viktigaste:

– LSS ska ju handla om vad som krävs för att man ska kunna leva självständigt, som alla andra. Men det gör det inte i dagsläget. Det är det som är det stora orosmomentet, att vi inte har kommit längre.

Statens utredning görs om

Politikerna i regeringen har bett utredaren Gunilla Malmborg att tänka ut förslag på hur LSS kan förändras. Trots att den här utredningen alldeles nyss blev klar så lovar regeringen nu att göra om utredningen.

Samtidigt finns alltså ett helt annat LSS-förslag från föreningen Stil, som är en förening för dem som själva använder personlig assistans.

Stil fokuserar på möjligheterna

Föreningen Stil tycker att myndigheterna borde tänka på ett nytt sätt
när de i framtiden bestämmer vilka som ska få hjälp av personliga assistenter. Myndigheterna borde tänka mer på möjligheterna än problemen, säger Frida:
– Titta på behoven istället för medicinska diagnoser. Vad kan jag göra om jag får en insats? Vad kan bli bra?

Frida Ingha hoppas att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få jobb om de får assistans.
– Att se människor som en resurs i samhället, med egna liv. Som kan arbeta, som kan vara föräldrar och som kan tillföra samhället ett värde.