Diktsamlingarna som kan vinna Sveriges Radios Lyrikpris 2019

2:22 min

Fem diktsamlingar har valts ut som nominerade till Sveriges Radios Lyrikpris.

De nominerade verken är:
” Ædnan” av Linnea Axelsson
”Anteckningar” av Tua Forsström
”Att snara en fågel” av Ingela Strandberg
”Rösterna från Avocadobergen” av Thomas Tidholm
”Överlevorna” av Matilda Södergran

Ædnan nomineras för att den bryter ny poetisk mark i gränslandet mellan förtätad naturlyrik och politiskt laddad vardagsskildring. I ett på samma gång kärnfullt och brett berättande släktepos bereds tre generationers samiska erfarenheter plats. Det är ett obändigt vackert verk som med stor kraft sätter ljus på en länge förtigen historia.

Anteckningar nomineras för att den varsamt närmar sig en förlust inför vilken poesin är otillräcklig och ändå oumbärlig. Fjäderlätt och mossmjukt skriver poeten om den blytunga sorgen och livets ofattbara skörhet. Hjärtats sjö är bottenlös i en mästerligt finmejslad dikt där varje ord vibrerar av betydelse.

Att snara en fågel nomineras för att den oförskräckt överskrider gränserna mellan djur och människa och låter myten kasta sitt sken över vardagen. I överraskande bilder som är lika enkla som mångtydiga framträder ett liv i frihetslängtans tecken. En samtidigt öppen och precis dikt som inte låter sig tämjas.

Rösterna från Avocadobergen nomineras för att den i en vardagsgrå dystopi värnar det varmt mänskliga. Ett sinnrikt komponerat röstspel om ett förslummat övervakningssamhälle där allting faller samman medan livet lunkar på. Med en oefterhärmlig stillsam absurdism gestaltar poeten tidlösa dilemman och målar upp en framtida ordning som är kusligt samtida.

Överlevorna nomineras för att den med en uppmärksamhet som aldrig sviktar rör vid utsattheten att finnas till. Det är motsträvig lyrik i aforistisk förklädnad som utan att förenkla skalar av språket och blottlägger skikt på skikt av mening. I subtila förskjutningar förmår dikten omkalibrera synen på verkligheten och skölja blicken klar.

Sveriges Radios Lyrikpris, tillsammans med Sveriges Radios Romanpris, och Sveriges Radios Novellpris, delas ut fredagen den 12 april, under finalen av Litteraturveckan i P1.