Ansiktsigenkänning på gott och ont

12 min

Vad kan bli priset för att vi så ivrigt delar med oss av våra ansiktsbilder till företagen som äger plattformarna som vi lägger upp dom på?

Våra ansikten håller nu på att bli biometrisk hårdvaluta när flera stora företag bygger upp sina databaser för att bättre kunna kartlägga oss och bland annat förstå våra konsumtionsbeteenden. Samtidigt håller våra ansikten på att bli en digital nyckel som kan komma att ersätta våra lösenord och därför är den här informationen känslig.

Hör:
Fredrik Blix, doktor i cybersäkerhet på institutionen för Data och systemvetenskap på Stockholms universitet,
Johan Lagerkvist, professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet,
Jenny Bård, jurist på Datainspektionens kameragrupp,
Anna-Lena Svanborg, lärare på Anderstorpsskolan i Skellefteå och
Tyra Lundqvist, elev på Anderstorpsskolan.