Bristande tillsyn av rökförbud

1:31 min

Majoriteten av Sveriges kommuner får underkänt när det gäller tillsyn av det nuvarande rökförbudet på skolgårdar.

Från och med 1 juli införs rökförbud på bland annat uteserveringar och tågperronger.

– Vår uppföljning visar att tillsynen är eftersatt på vissa områden. Rökförbudet i lokaler fungerar generellt mycket bra men problemet i dag är rökförbudet på skolgårdar, säger Stefan Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten. 

I dag är det förbjudet att röka utomhus på skolgårdar och utanför förskolor. Syftet är att rökning inte ska vara synligt för barn och ungdomar och att avnormalisera rökning.

Kommunerna har ansvar för att se till att förbudet efterlevs, men 64 procent av kommunerna fick underkänt på sin tillsyn 2017. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport som nyhetsbyrån Siren har uppmärksammat.

Från och med i juli i år utökas rökförbudet till att även gälla perronger, busshållplatser, utomhusserveringar, lekplatser och idrottsanläggningar.

– Vi tycker att kommunerna borde öka sina tillsynsinsatser och oftare använda skarpa åtgärderna, som exempelvis vitesföreläggande i de fall det är befogat, säger Stefan Persson.

Hur ska de de då kunna se till att det efterlevs när det utökas?

– Det handlar ju om prioritering helt enkelt, man får ta höjd för det här nya uppdraget, säger Stefan Persson.