Fågelägg från Kiruna i boplundringshärva

1:07 min

Det blev sänkt straff för en av de tre personer som åtalats för att ha plundrat fågelbon på ägg runt om i landet. Bland annat i Norrbotten.

Hovrätten för nedre Norrland sänker straffet för den 65-årige man från Medelpad som dömts för grovt jakthäleri från tingsrättens dom på åtta månader till sex månaders fängelse.

Vid en husrannsakan hos mannen hittades 447 ägg från 190 arter. Flera av arterna finns upptagna som hotade på Artdatabankens lista.

Flera av brotten ska ha skett i Tavvavuoma-området i Kiruna kommun. Enligt åklagarens bevisning har mannen, med sällskap, hittat 39 ägg en dag och dagen efter 23 ägg från Kiruna kommun. Bland annat stenfalk, rödstrupig piplärka, bergfink och gök.

Två av männen som dömdes i tingsrätten till dagsböter har inte överklagat tingsrättens domar.