STUDIO ETT ONSDAG 23 JANUARI

Ska det blir tillåtet att vittna anonymt?

18 min
  • Polisen vill ge vittnen möjlighet att framträda anonymt i rättegångar. Detta skulle kunna öka uppklarningsfrekvensen för de riktigt grova brotten, menar man. 
  • Hör kriminalkommissarie Bo Lundqvist, som är chef för Kalla fall-gruppen i Polisregion Syd i Malmö.
  • När riksåklagare Petra Lundh talade på Folk och försvar-konferensen nyligen öppnade hon för att utreda frågan.
  • Huvudkritiken mot att tillåta anonyma vittnen har varit att rättssäkerheten skulle hotas.
  • Hör Håkan Lavén, tidigare hovrättslagman vid Göta hovrätt, och  Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund, diskutera frågan.