Fler förstagångsväljare röstade i Göteborg

1:51 min

Fler unga göteborgare röstade i valet 2018 än tidigare, visar Göteborgs kommuns undersökning. Satsning på SMS och peppande vykort kan ha påverkat utvecklingen.

I valkansliets källare finns alla 351 röstlängder, ur dem valdes var tionde förstagångsväljare ut av Stefan Lydén, demokratiutvecklare på kommunens Konsument- och servicekontor, sammantaget blir det 2400 namn.  

– Materialet visade att de unga förstagångsväljarna i många områden har röstat i större utsträckning än den ordinarie valmanskåren.

Inför valet 2018 satsade Göteborgs kommundels på både på vykort och sms-utskick för att peppa 22 000 förstagångsväljare att rösta, men också på så kallade ambassadörer i demokrati som mött människor brett i olika bostadsområden.

Kommunens undersökning pekar nu på att valdeltagandet ökat bland förstagångsväljarna med mellan 3.6 och 6.7 procentenheter i de olika valdistrikten.

Stefan Lydén tror att det är många faktorer som ökade valdeltagandet totalt sett. Det var jämnt mellan blocken, ett nytt parti var på gång och medier har beskrivit valet på ett intressant sätt.

– Men samtidigt tror jag att insatserna med demokratiambassadörerna nog också haft effekt, säger Stefan Lydén.