Rekordmånga anmälningar mot pressen - men positiv utveckling

2:19 min

Rekordhögt antal anmälningar och flest fällningar för pressen sedan 1980-talet. Så såg medieåret 2018 ut, enligt Allmänhetens pressombudsman.

Det finns främst två orsaker till de höga siffrorna, uppger pressombudsman Ola Sigvardsson.

– Dels på grund av att tre stycken TT-telegram fälldes och det ledde till 48 fällningar. Alltså 48 fällningar beror på TT-telegram som autopubliceras på hemsidor runtom i den svenska pressen.

– Det andra skälet till att vi har haft så många fällningar är ju de anmälningar som följde efter rörelsen "MeToo", hösten 2017 som har utretts av oss och har lett till beslut 2018, säger pressombudsmannen, Ola Sigvardsson.

Autopubliceringar innebär i praktiken att tidningarna tillåter nyhetsbyrån TT att publicera innehåll på deras sajter.

Även om det innebär att TT avgör innehållet så ligger det juridiska och etiska ansvaret fortsatt på tidningens ansvariga utgivare. Vilket förklarar varför tre telegram från TT är orsaken till 48 fällningar.

Och det verkar inte ha varit helt klart för alla ansvariga utgivare vilka konsekvenser autopubliceringar innebär. Vissa har varit förvånade, säger pressombudsmannen Ola Sigvardssson.

– Alla utgivare har fått yttra sig och hos en del av de har jag mött förvåning över att det kunde bli på det här sättet. Men det är ingen som har velat avträda sitt ansvar, säger Ola Sigvardsson.

Trots rekordhögt anmälningsantal och fler fällningar än på länge så ser pressombudsmannen positivt på den pressetiska utvecklingen.

– Det är lätt att nästan slentrianmässigt dra slutsatsen att den svenska pressen sköter sig allt sämre när det gäller etiken.

– Jag håller inte med om den slutsatsen utan min slutsats, när jag analyserar siffrorna lite noggrannare, det är det att den svenska pressen upprätthåller en mycket hög etisk nivå i sina beslut, säger pressombudsmannen Ola Sigvardsson.