Stora förändringar väntar Arbetsförmedlingen

2:20 min

Det kommer bli stora förändringar av Arbetsförmedlingen efter uppgörelsen mellan S, MP, C och L. På mindre än tre år ska myndigheten krympas och arbetsförmedlandet läggas över på externa aktörer.

– Det blir stora förändringar när man gör om någonting i grunden och Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden, för de arbetslösas skull, säger Martin Ådahl, riksdagsledamot för Centerpartiet som både varit med och utformat samt förhandlat fram reformen.

Från både höger och vänster har kritik länge riktats mot att Arbetsförmedlingen inte är tillräckligt bra på att hjälpa arbetslösa att få jobb. Däremot har man skilt sig åt i synen på lösningen.

I fyrpartiuppgörelsen har man nu enats om att införa ett nytt arbetsförmedlingssystem. Externa aktörer ska coacha de arbetssökande och Arbetsförmedlingens roll ska begränsas. Till exempel ska myndigheten kontrollera de arbetssökande och de nya externa matchningsaktörerna.

De arbetssökande ska själva kunna välja bland de olika aktörerna som kommer få ersättning utifrån hur väl de lyckas med att få ut den arbetslöse i jobb och sysselsättning.

– Fristående aktörer kommer att sköta hela arbetet med matchningen och med stöd och de kommer få ersättning efter resultat. Bara de som satt personer varaktigt i jobb kommer få en ordentlig ersättning och därmed kunna få vara kvar i systemet, säger Martin Ådahl (C).

Förändringsarbetet ska enligt Martin Ådahl påbörjas i år och vara helt genomfört år 2021. Enligt honom ska inga nya statliga utredningar tillsättas för att utreda förslaget.

I nästa vecka presenteras den stora arbetsmarknadsutredningen som haft i uppdrag att se över både arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen.

– Vi kommer naturligtvis dra det bästa möjliga ut ur den utredningen. Sen är det inte självklart att det kommer bli exakt de modellerna som den föreslår, för vi har ju en tydlig inriktning nu som vi måste kunna genomföra, säger Martin Ådahl (C).

Nu blir det upp till arbetsmarknadsdepartementet att genomföra reformen. Ylva Johansson, socialdemokratisk arbetsmarknadsminister vill ännu inte kommentera överenskommelsen kring Arbetsförmedlingen.

Men när Ekot intervjuade Ylva Johansson några veckor innan valet i fjol uttryckte hon skarp kritik mot det som då var alliansens förslag om att lägga över stora delar av myndighetens uppdrag på privata aktörer.

– Jag tar inte det förslaget som ett riktigt seriöst förslag, utan kanske mer som ett önsketänkande, den typen av drastiska åtgärder kommer inte att fungera, sa Ylva Johansson (S) i slutet av augusti år 2018.

Men Centerpartiets Martin Ådahl känner sig trots det trygg med att regeringen kommer genomföra reformen, som han menar är en av de mest detaljerade i överenskommelsen mellan partierna.

– Vi är faktiskt ganska långt överens, om inte helt överens. Jag tror att man under de här förhandlingarna har fått förståelse för hur pass noga genomtänkt förslaget är, så att det inte blir som det har varit med vissa misslyckade experiment. Som med jobbcoacherna där man inte var resultatbaserade utan bara fick betalt för att ta sig an personer, det vill vi inte ha, säger Martin Ådahl (C).