Försäkringar problem för kommun

Sundsvalls kommun planerar att starta eget försäkringsbolag. Orsaken är, som radio Västernorrland berättade igår, att kommunen blir utan försäkring i september i år.
Ökande vandalism och anlagda bränder gör att kommunerna blir impopulära kunder hos försäkringsbolagen. Dessutom har det blivit allt färre försäkringsbolag. Sven Hammarstedt på kommunförbundet tror att situationen delvis beror på att kommunerna förlitat sig så mycket på försäkringen att det förebyggande arbetet försummats. Och när det inte går att förlita sig på försäkringsbolagen får man starta eget. Stockholm och Göteborg har redan varsin försäkringsorganisation och i höst kan det bli Sundsvalls, Gävles och Umeås tur. Då drar de igång ett projekt tillsammans med kommunförbundet som ska utreda hur ett gemensamt försäkringsalternativ skulle se ut. Och även om det aldrig testats förut och kostnaderna på kort sikt kommer att vara stora för kommunerna tror Sven Hammarstedt på den lösningen.