Inventering med hjälp av hoande uvar

2:00 min

Oroväckande signaler gör att det ska göras en stor riksinventering av  hur många berguvar det finns.

Det har kommit oroväckande signaler från hela landet att vår största uggla minskat i antal.

– Därför ska det under två år göras en omfattande riksinventering för att ta reda på läget, säger Thomas Birkö på Birdlife.

Det är med hjälp av berguvens karaktäristiska hoande som inventeringen ska ske. Att berguvarna ser ut att minska i antal är extra oroande då en del andra hotade rovfågelarter ökat i antal.

– Ja, det är ju det, med tanke på havsörn och pilgrimsfalk och såna arter som har ökat så är det en negativ trend vi tycks se. Därför vill funderar på vad orsakerna kan vara till det.

Men man vet att trafikdöd och kraftledningar tar död på en hel del berguvar. Att soptipparna med tillgång på brunråtta har blivit färre kan även det ha en inverkan.

Under 60- och 70-talet när antalet berguvspar i landet under 200 inleddes ett uppfödningsprojekt av uvar i fångenskap som sedan sattes ut.

– Något som kan bli aktuellt igen säger Thomas Birkö.