Hultqvist vill fördjupa brittiskt samarbete

2:00 min

Om Storbritannien lämnar EU behöver Sverige fördjupa det direkta försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan länderna, enligt borgerliga politiker. Försvarsminister Peter Hultqvist håller med.

– De har en avsevärd militär förmåga och det är en väldigt viktig nation som vi värderingsmässigt också ligger väldigt nära. Jag ser det som fullständigt naturligt och logiskt att det samarbetet fortsätter, och att det utvecklas och fördjupas, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

I morse berättade Ekot att företrädare för Moderaterna och Liberalerna vill förstärka samarbetet med Storbritannien om landet lämnar EU. 

En möjlighet är att utvidga solidaritetsförklaringen där Sverige lovar att hjälpa till om en katastrof eller ett angrep drabbar våra grannländer i Norden, eller andra EU-medlemmar till även omfatta ett Storbritannien utanför EU. 

– Det ligger också i svenskt intresse att vi knyter dem närmare oss nu när en brexit hotar, säger Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman.

Skulle det också skapa en förhoppning om att kanske Storbritannien gör något liknande mot Sverige?

--Ja, det tror jag är den förväntan som man har när man lämnar en ensidig solidaritetsförklaring.

Peter Hultqvist har inte analyserat det förslaget, men säger inte nej.

– Det där är en sak som vi får återkomma till. Det vi gör nu i praktiken är att skapa en säkerhetspolitisk miljö där britterna är en självklarhet utifrån vår strategi. Det där är ingen tanke som jag på något sätt vill avfärda, men det är dessutom ingen tanke som har hanteras i regeringskansliet, säger Peter Hultqvist.

Hultqvist hänvisar till han för snart tre år sedan undertecknade ett avtal med sin brittiska motsvarighet om fördjupat försvarssamarbete mellan länderna och att deras soldater redan samövar inom den brittiskt ledda snabbinsatsstyrka som Sverige är en del av.

Så i praktiken pågår arbetet med att förstärka de försvars- och säkerhetspolitiska banden till Storbritannien, menar försvarsministern.

Exempelvis kan det handla om träna på att flytta trupper mellan länderna om det skulle uppstå något problem.

– Det här är en utveckling som är på gång och där vi under den senaste fyraårsperioden lagt ner mycket jobb på att förstärka det här, bland annat genom att gå med i den här snabbinsatsstyrkan.