Fysisk aktivitet kan skydda mot depression

2:09 min

Att fysisk aktivitet är ett sätt att behandla depressioner, det har flera studier pekat på. Men kan motion minska risken för framtida depressioner?

Svaret är ja, enligt resultat från en ny studie som har publicerats i tidskriften JAMA.

– Det nya i det här är att man har använt sig av genetisk data för att förstå det här orsakssambandet. Och för att förstå om det verkligen är den fysiska aktiviteten som minskar risken för depression, så att det inte är så att de fysiskt aktiva gör något eller lever på något annat sätt som minskar risken för depression, säger Anders Hansen, överläkare i psykiatri vid Sophiahemmet i Stockholm.

Han menar att det är en otroligt komplicerad analys man har gjort.

– Men den ger en pusselbit som vi nog inte haft sedan tidigare, att fysisk aktivitet skyddar mot depression kort och gott, fortsätter han.

Forskarna har analyserat genetisk data från över 400 000 personer i Storbritannien, och med hjälp av accelerometrar, en typ av rörelsemätare, sett hur mycket de rört på sig. 

De har använt sig av så kallad mendelsk randomisering, en statistisk metod för att skilja statistiska samband från orsakssamband. 

Genom att med den här metoden kunna ta hänsyn både till genetisk information, och faktisk data över hur mycket människorna har rört på sig, har man kunnat konstatera att fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot depression. 

Forskarna har inte jämfört olika typer av fysisk aktivitet, eller olika grupper av individer. Studien kan alltså inte svara på om viss aktivitet är mer effektiv än annan, eller om fysisk aktivitet fungerar bättre för vissa individer än andra. 

– Det här är inte ett enskilt bevis, men om man slår ihop det här med alla andra undersökningar, då står det klart att fysisk aktivitet är ett sätt att behandla depression och ett sätt att förebygga depression, att undvika att bli deprimerad i framtiden, säger Anders Hansen.

 

Referens: Karmel W. Choi et al. "Assessment of Bidirectional Relationships Between Physical Activity and Depression Among Adults. A 2-Sample Mendelian Randomization Study". JAMA, 2019. Doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.4175