Kritiserat mål borttaget från Försäkringskassan

1:36 min

Regeringens mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 i slutet av 2020 är borttaget. Det är ett mål som fått en hel del kritik.

Målet finns inte i det regleringsbrev som Försäkringskassan fått från regeringen för 2019. Regleringsbrevet är det dokument som ska styra Försäkringskassans arbete under året.

I flera år har regeringen haft som mål att sjukpenningtalet ska vara 9,0 i slutet av 2020. Målet innebär att det antal dagar som Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och rehabiliteringspenning i snitt per person under ett år ska vara högst 9 dagar.

I november skrev Försäkringskassan att målet troligen inte skulle nås 2020.

Inspektionen för Socialförsäkringen analyserade i en rapport i höstas hur målet på 9 dagar påverkar handläggningen av sjukpenning.

De kom fram till att förutsägbarheten i försäkringen har minskat och att det i förlängningen riskerar att äventyra både rättssäkerheten, tilltron till socialförsäkringen och förtroendet för Försäkringskassan.

Att målet nu är borta förklarar den tillförordnade generaldirektören på Försäkringskassan Maria Hemström-Hemminsson med att regleringsbrevet, som kom strax före jul, kom från en övergångsregering och därför var avskalat och inte innehöll några specifika mål.

Victor Harju som är pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll bekräftar att målet 9,0 sjukdagar är borta.

Som svar på P4 Västerbottens frågor skriver han i ett mejl:

"Regleringsbreven som beslutades i december innebär att målet 9,0 sjukdagar i genomsnitt per år nu inte finns längre. 

Det finns inga regeringsbeslut om att införa något nytt mål. Regeringen kan ändra regleringsbreven till myndigheterna under året."

Han skriver också att det däremot är viktigt att försäkringskassan arbetar tillsammans med andra myndigheter och arbetsgivare för att personer ska ges rätt stöd att bli friska och kunna jobba igen.