Nationellt avhopparprogram välkomnas

2:04 min

Regeringen vill införa ett nationellt avhopparprogram för kriminella. Det ska bland annat göra det enklare att hitta nya boendekommuner till dem som vill hoppa av.

I Malmö var antalet personer som fick hjälp rekordhögt förra året, och ansvariga för avhopparverksamheten tror det finns fördelar med en nationell samordning.

– Tar vi ett nationellt grepp kring det, så kan vi kanske hjälpa fler som bor i någon annan kommun med en längre framtid i den nya kommunen med sysselsättning, stöd, hjälp och boende, säger Arash Zinat Bakhsh, enhetschef på arbetsmarknad och socialförvaltning i Malmö stad.

Redan i valrörelsen i våras gick Socialdemokraterna ut med att man ville skapa ett nationellt program för avhoppare. Det skulle bland annat just underlätta för kommuner att omplacera avhoppade kriminella och kunna innebära ett utökat ekonomiskt stöd till kommuner. 

I regeringsförklaringen i förra veckan återkom statsminister Stefan Löfven till frågan.
 
– För att fler ska lämna kriminaliteten bakom sig införs ett nationellt exitprogram, och för att färre ska lockas in anställs fler fältarbetare och områdespoliser, sa han då.

Avhopparverksamhet finns förutom i storstäderna i bland annat Örebro, Norrköping och Eskilstuna, men många kommuner saknar i dag möjlighet att hjälpa personer som vill lämna kriminaliteten.

Malmö stad driver sedan 2012 sitt avhopparprogram tillsammans med bland annat polisen och Kriminalvården, och trycket var rekordhögt förra året. 68 personer fick då hjälp, jämfört med mellan 40 och 50 per år de tidigare åren.

I siffrorna ingår rena avhoppare men även till exempel hotade anhöriga och unga på väg in i kriminalitet.

Att fler ville hoppa av i Malmö förra året tror de ansvariga kan hänga ihop med de många dödsskjutningarna. Tolv personer dog i skottlossningar jämfört med sju per år de två föregående åren. 
 
– Det kan ju skapa en otrygghet, säger Arash Zinat Bakhsh.

För en del av avhopparna är det på grund av hotbilden nödvändigt att flytta till en annan kommun.

Enligt Arash Zinat Bakhsh finns det kommuner som inte uppskattar att få en inflyttad avhoppare, och han tror att ett nationellt avhopparprogram skulle kunna ge en tydlighet kring ansvar och regler.

– En samordning skulle också minska risken för att personer från samma eller konkurrerande kriminella nätverk hamnar tillsammans.
 
– Vi har haft fall där man har råkat placera personer från samma gruppering i samma kommun, och det har inte blivit så jättebra, säger han.