"Vårdreklam för aggressiv" – nu ska reglerna skärpas

1:24 min

Allt allt mer aggressiv marknadsföring från den växande andelen digitala vårdföretag gör att Region Sörmland, tidigare landstinget, ska arbeta fram strängare marknadsföringsregler.

De nya reglerna, som beräknas vara framtagna och beslutade om innan sommaren, ska gälla alla vårdgivare som har sin finansiering via Region Sörmland. 

Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande, tidigare landstinget, ger exempel på det som hon anser vara övertramp i marknadsföringen idag:

– Man pratar till exempel ofta om att det inte kostar någonting för barn, att det är det som är ingången. Och då är det faktiskt inte behovsstyrt. 

Idag finns det bara en digital vårdgivare som har etablerat sig fysiskt i Sörmland och det är Doktor.se med en vårdcentral i Vingåker. Vd:n Martin Lindman känner sig inte träffad av kritiken:

– Vi tycker alltid att det är den behovsanpassade vården som ska styra. Därför har vi alltid sjuksköterskor som triangerar och hjälper patienterna i första ledet.