Fler väntas sägas upp i år

2:29 min

Trenden med en allt starkare arbetsmarknad kan vara bruten, visar ny statistik.

2018 var ett mycket bra år då få personer behövde söka stöd från omställningsorganisationerna som hjälper uppsagda till nya jobb, men i år väntas antalet uppsagda öka. 

– Vi tror att det kommer att bli en liten ökning jämfört med 2018. Vi räknar med en uppgång på 10 procent och går från 11 000 till 12 000 tjänstemän till oss, säger Lennart Hedström vd på TRR Trygghetsrådet.

Det är en lång sammanhängande period av förbättring på arbetsmarknaden som nu håller på att förändras. Antalet uppsagda tjänstemän som har minskat i sex år planade ut i höstas, och nu tror alltså TRR Trygghetsrådet som ägs av fack och arbetsgivare att fler kommer sägas upp och söka deras stöd i år. 

Motsvarigheten på LO-sidan heter Trygghetsfonden TSL. Antalet uppsagda arbetare var rekordlågt i fjol, 10 700 personer, lika få som 2007 före finanskrisen, enligt vd Caroline Söder. 

– Som jämförelse kan nämnas att vi 2009 hade 61 000 uppsagda. Vi bedömer att antalet uppsagda kommer att öka något under 2019 men framför allt tillta under 2020, säger hon. 

Omställningsorganisationerna ser flera signaler om avmattning. Till exempel ökade antalet konkurser i höstas och jobbmotorn Stockholm är inte heller riktigt lika stark som förr. 

De ser båda också ett nytt beteende hos företagen. Stora varsel lyser med sin frånvaro, i stället byts en mindre del av personalen ut hela tiden, säger Lennart Hedström, vd på TRR. 

– Det tror jag är en situation vi får vänja oss vid, och det är allt fler som uttrycker att de inte vill varsla längre för att de tycker att det slår väldigt hårt på deras varumärke. Samtidigt har de behov av en löpande kompetensväxling. 

TRR:s vd lyfter också fram regionala skillnader. 

– Stockholm som absolut har haft ledartröjan under ganska lång tid fick en ökning av antalet uppsagda tjänstemän under 2018, Västra Götaland är den starkaste storstadsregionen och tittar man i Skåne så har de haft en ganska stor ökning av antalet övertaliga till oss, säger Lennart Hedström, vd på TRR.