Krav på regeringen: Utred anonyma vittnen

2:40 min

Att införa kronvittnen, alltså att kriminella som samarbetar med polisen kan få lägre straff, räcker inte, tycker flera riksdagspartier. De vill även se en utredning om anonyma vittnen.

– Min uppfattning är att man bör gå vidare både med kronvittnen och anonyma vittnen för att kunna bekämpa brottsligheten mycket mer effektivt. I dag ligger de brottsbekämpande myndigheterna ständigt efter, säger Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson.
 
I regeringsförklaringen sade statsminister Stefan Löfven att ett system med kronvittnen ska utredas. Tanken är att misstänkta som medverkar till att klara upp brott ska kunna få lägre straff, förklarar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Och det ska både gälla brott som man själv och andra har begått.

– Det gör att det kommer att kunna löna sig att samarbeta med polisen för att klara upp brott, och det menar vi kan bli ett bra verktyg för att kunna gå på den organiserade kriminaliteten.

Att det nu tillsätts en utredning om kronvittnen välkomnas från flera håll. 

– Moderaterna tycker att det är viktigt att vi får fram ett system med kronvittnen, och också att vi skärper straffen för övergrepp i rättssak, men vi tror inte att det kommer att räcka, säger partiets rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

Företrädare för en rad partier - Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna - vill att regeringen nu också ska utreda den omstridda frågan om att tillåta anonyma vittnen i svenska domstolar. 

– Det är klart att detta är en svår fråga, och det är därför vi säger "Varför inte förutsättningslöst pröva frågan"? säger Moderaten Tomas Tobé.

Även Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen tycker att man ska kunna avge vittnesmål anonymt.

– Det är något som behövs, mot bakgrund av den utveckling vi har sett i de utsatta och särskilt utsatta områdena, där ingen vågar vittna.

De som är kritiska till ett sådant här system säger att det finns rättssäkerhetsproblem. Hur ser du på det?

– Det behöver inte vara så. Vi har sett att det fungerar, och att det har införts i närliggande länder som Danmark och många andra europeiska länder, säger Adam Marttinen.

Men ansvarig minister Morgan Johansson säger att han är skeptisk till anonyma vittnen - av rättssäkerhetsskäl.

– Problemet är att det måste finnas en möjlighet för en försvarare att kunna kontrollera om det har funnits några kopplingar mellan gärningsmannen, eller den åtalade, och vittnet exempelvis, säger han.