Fler anhöriga kan komma till Sverige när reglerna ändras

1:49 min

Till sommaren införs mer generösa regler för anhöriginvandring som en del av fyrpartiuppgörelsen mellan S, MP, C och L.

I framtiden vill de fyra partierna också att en ny så kallad humanitär skyddsgrund ska införas för dem som söker uppehållstillstånd i Sverige. Det skulle ge fler personer möjlighet att få stanna.

– Tidigare har vi ju haft "särskilt och synnerligen ömmande skäl" och "övrigt skyddsbehövande" i Sverige. I grunden handlar det om de allra mest utsatta. De som var och en, som ser det fallet, skulle säga att " det är klart att den här personen borde får stanna", att de personerna får en möjlighet att leva här i trygghet, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Vad skulle det kunna vara?

– Det skulle kunna vara att man flyr från en klimatkatastrof, vilket "övrigt skyddsbehövande" tidigare omfattade. Det kan också handla om personer som är svårt sjuka där man vet att personen kommer att dö, av kanske en hjärntumör, om några månader. Det kan vara en äldre person som inte har någon kontakt med någon över huvud taget i hemlandet och som också är väldigt sjuk. Det är den typen av fall som är särskilt ömmande, säger Johanna Jönsson.

Socialdemokraterna ville skärpa i migrationspolitiken så sent som i våras. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tycker ändå att det finns skäl att införa en ny humanitär skyddsgrund.

– Vi har väl alla sett att det finns sådana väldigt ömmande fall som man i dag, inom ramen för dagens lagstiftning inte kan ta hänsyn till och det här har vi då velat att man ska rätta till i förhållande till dagens lagstiftning, säger Morgan Johansson.

Det här ska först utredas, men de fyra partierna har redan nu kommit överens om att förlänga den tillfälliga lagen i två år och samtidigt ändra reglerna så att även de som kallas "alternativt skyddsbehövande" får en möjlighet att återförenas i Sverige med sin närmaste familj. De flesta som berörs kommer från Syrien.

Enligt en färsk konsekvensanalys från Migrationsverket skulle det medföra att Sverige under de närmaste tre åren kommer att ta emot 7 000 – 10 000 fler anhöriga till människor som redan är i landet.

Migrationsverket bedömer preliminär att antalet asylsökande framöver kommer att öka med ett tusental om året på grund av de mer generösa reglerna, regler som Morgan Johansson nu pläderar för.

– Vi hade inte kunnat göra det här tidigare, utan vi gör det när vi ser att det här kan vi förändra utan att hamna i en kris igen.

Moderaternas migrationspolitiske talesman Johan Forssell kritiserar statsminister Löfven för att säga en sak före valet och göra något annat efter. Johan Forssell vill varken ha ökad anhöriginvandring eller stödja humanitära skyddsskäl för uppehållstillstånd i Sverige.

– Vi anser ju från moderaternas sida att det finns skäl att hålla fast vid den stramare flyktingpolitiken både därför att Sverige har tagit emot väldigt många människor på kort tid, men också för att Sverige har omfattande integrationsproblem, säger Johan Forssell.

Trots förändringarna hoppas Forsell på en uppgörelse med socialdemokraterna när framtida migrationspolitiken ska utredas.

– Jag tror att svenska folket nu förväntar sig att moderaterna och socialdemokraterna framöver ska ett gemensamt ansvar för detta och få en långsiktig migrationspolitik på plats.