Planen: Tysk brunkol avvecklad 2038

2:06 min

Tyskland ska avveckla brunkolen senast år 2038. Det föreslår nu den kommission som har haft regeringens uppdrag att ta fram en avvecklingsplan för den klimatskadliga energiformen.

Det var en märkbart trött ordförande för den så kallade kolkommissionen som i morse, efter en 20-timmars maratonsittning, meddelade att man lyckats enas om en plan för avvecklingen av brunkol. Den står idag för en tredjedel av Tysklands energiförsörjning.

Enligt planen ska avvecklingen inledas år 2022, det vill säga samma år som kärnkraften ska vara helt avvecklad i Tyskland. Därefter ska de drygt 100 kolkraftverken tas ur bruk kontinuerligt.

År 2032 görs en avstämning för att pröva om avvecklingen kan vara avslutad 2035. Som senast ska den var slutförd 2038. Kommissionen anger inte exakt vilka kraftverk som tas ur bruk vid vilken tidpunkt men uttrycker ändå tillförsikt om att Tyskland med den här färdplanen kan nå klimatmålen år 2030.

Kommissionen består av representerar från gruv- och energi-industrin, av politiker från de berörda regionerna, klimatforskare och miljöaktivister. De har ägnat sju månader åt att ena sina vitt skilda intressen i den kompromiss som nu ska läggas på regeringens bord för beslut.

Miljöorganisationerna ville ha en snabbare avveckling. Mot det står oron för en dramatisk strukturomvandling, inte minst i den östligaste delen av Tyskland där kolkraften utgör den helt dominerande arbetsgivaren.

De berörda regionerna ska under de kommande två decennierna kompenseras med 40 miljarder euro för att stimulera nya näringar och skapa sysselsättning. Ekonomisk kompensation för att motverka höjda elpriser till följd av avvecklingen var också en av kompromisserna som till slut kom till stånd så att 27 av kommissionens 28 medlemmar inatt ansåg att planen var tillräckligt bra för att kunna undertecknas.