VÄTTERN

Ljusning för Vätterns fiskebestånd

0:44 min

Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) årliga rapport om läget för de svenska fisk- och skaldjurbestånden visar på vissa ljuspunkter för insjöfisken i bland annat Vättern.

Siken i Vänern och Vättern, liksom gös, braxen och röding ser enligt rapporten ut att utvecklas åt rätt håll.

– Vi börjar se positiva effekter av de begränsningar man satte in där på fiske av gös. Den har gett effekter också för andra arter. Sedan har fisketrycket i stort minskat, säger Johanna Mattila, forskningsledare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU.

SLUs rapport om läget för de svenska fisk- och skaldjurbestånden görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Totalt undersöks bestånden för 49 olika arter av fisk- och skaldjur.