ABF i ny länsorganisation

I helgen avvecklades de sex nuvarande ABF-avdelningarna i Östergötland, och även distriktet lades ner. Istället bildade man en helt ny, stor avdelning, kallad ABF Östergötland.

- Den goda verksamhet och det lokala engagemang som finns i de nuvarande ABF-avdelningarna ska föras över i den nya avdelningen, säger Lars Stjernkvist som valdes till ordförande i interimsstyrelsen för ABF Östergötland.