Underlaget till Macchiarini-utredning försvunnet

2:44 min

Ekot kan i dag berätta att allt utredningsmaterial som låg till grund för rapporten om Macchiarini-skandalen på Karolinska Institutet är försvunnet.

Det här avslöjas i en ny bok som kommer ut i dag, skriven av tidigare rektor på KI Harriet Wallberg, som fick stor del av skulden för skandalen. Att handlingar från underlaget till rapporten inte finns har tidigare också uppmärksammats av tidningen Universitetsläraren.

Det visar sig alltså att varken Karolinska eller utredaren Sten Heckscher vet var underlaget är någonstans.

– Nej, jag har inget sånt där, säger Sten Heckscher när Ekot når honom på telefon.

Men var är de då? Vet du var de är?

– Nej, det har jag ingen aning om. Alltså det finns inga allmänna handlingar.

När tidigare rikspolischefen Sten Heckscher gjorde sin utredning om Macchiarini-skandalen på Karolinska Institutet gick han igenom handlingar, e-post och dokument som tillhörde lärosätet.

Utöver det genomförde han 28 intervjuer med centrala personer i Macchiarini-ärendet. Prefekter, rektorer, professorer, tidigare styrelseledamöter och dåvarande ordföranden Lars Leijonborg.

Det var universitetets styrelse som beställde utredningen, och samtliga utredare var tillfälligt anställda på KI under utredningens gång 2016. Så är det någonstans materialet ska finnas så är det på KI, säger professor i förvaltningsrätt Olle Lundin.

– Ja, att de är anställda innebär ju att det här är KI:s egen interna utredning. Då är det det KI som ska hantera det såsom man sedvanligt hanterar allmänna handlingar och diarieföring och sånt, säger Olle Lundin.

Ekot begärde i förra veckan ut allt underlag till Sten Heckschers rapport från KI, inklusive de inspelade intervjuerna som gjordes. Men strax efter vår begäran så blev vi uppringda av registratorn på KI som sa att det inte finns någonting hos dem.

Vi ombads i stället höra av oss till utredaren Sten Heckscher. Men han förklarar att materialet lämnades tillbaka.

– De fick veta att "materialet som ni har gett oss, det finns här. Varsågoda att hämta det", säger Sten Heckscher.

Var lämnade ni det någonstans då?

– Vi lämnade det... Ja, inte vet jag. Men alltså, jag har ingenting.

Då flera personer nu håller med tidigare rektor Harriet Wallberg i sin kritik mot Heckscher-rapporten, så finns det skäl att eventuellt granska underlaget till utredningens slutsatser i efterhand.

Men när materialet inte finns så blir det i stort sett omöjligt, säger professor i förvaltningsrätt Olle Lundin.

– Det är ju naturligtvis allvarligt att man inte i efterhand kan granska ett myndighetsbeslut, en myndighetsärendehantering, för att de har raderat allting. Det går ju helt emot den här allmänna insynen och offentligheten, och möjligheten både för allmänhet och media att granska myndigheterna, säger Olle Lundin.

I en intervju med Ekot säger KI:s universitetsdirektör Per Bengtsson att de inspelade intervjuerna som Sten Heckscher gjorde i utredningen kan ha raderats av Heckscher.

– Det här ligger ju ganska långt tillbaka i tiden. Men såsom jag minns det nu så sa han att de inte fanns kvar, att han hade raderat inspelningarna efter att utredningen var färdigställd, säger universitetsdirektören Per Bengtsson på KI.

Och vad tycker du om det?

– Alltså jag har ingen uppfattning om det här.

Varför inte?

– Varför skulle jag ha det? Jag menar, jag ska inte recensera en utredning som KI:s styrelse har tillsatt. Det är inte min sak att göra detta.

Men som universitetsdirektör så kanske du har en uppfattning när det gäller en utredning som styrelsen har tillsatt? När det nu inte går att granska var slutsatserna i utredning kommer ifrån?

– Alltså, det är de val olika personer har gjort. Och det är inte mitt val, och det är inte mina frågor... det inte min verksamhet som har hanterat det här.

När det gäller de inspelade intervjuerna med nyckelperson i utredningen om Macchiarini-skandalen, ljudfiler som alltså kan ha raderat, så säger Sten Heckscher att det inte stämmer. Samtidigt kan han inte svara på frågan om var de finns.

– Jag har inte raderat nånting, säger Heckscher.

Men var är de nånstans?

– Jag vet inte.

Professor i förvaltningsrätt Olle Lundin tycker att det är besvärande att inte veta vilka handlingar som användes i utredningen och som nu inte går att begära ut. Men om det visar sig ha varit en viss sorts handlingar så är det allvarligt, säger han.

– Det är det som är kruxet, vi vet ju inte allt som saknas. Men om det är allmänna handlingar som raderats för att man inte vill lämna ut dem så är det ju inget mindre än kriminellt. Det är tjänstefel, det kommer man inte ifrån, säger Olle Lundin.