Tror inte på enbart privata jobbförmedlare

3:02 min

Arbetsförmedlingen bör delas upp och spara pengar, det är några förslag ur Arbetsmarknadsutredningen som presenteras i dag. 

Men utredaren tror inte på regeringens plan att helt lägga över jobbförmedlandet på fristående aktörer.

– Jag tror inte att det är den bästa vägen att gå. Vi har ju tittat i utredningen på flera olika alternativ, säger Cecilia Fahlberg.

Varför är det inte den bästa vägen att gå att bara använda privata aktörer?

– Då har man inte gjort bedömningen av vad som är samhällsekonomiskt mest effektivt och det tycker jag att man ska göra, säger Cecilia Fahlberg.

Det vägval regeringen gjort i fyrpartiöverenskommelsen att låta fristående aktörer ta över uppgiften att matcha arbetslösa till jobb får inget stöd i Arbetsmarknadsutredningen som presenteras senare i dag.

Enligt den forskning som finns går det inte att säga att privata utförare uppnår bättre resultat än offentliga, skriver utredningen, snarare kan det bli dyrare.

Regeringens utredare Cecilia Fahlberg föreslår i stället att Arbetsförmedlingen delas upp. En del ska syssla med myndighetsutövning och administration. Den andra som ska ta hand om stöd till arbetslösa får i uppdrag att tillhandahålla arbetsmarknadstjänster på det samhällsekonomiskt mest effektiva sättet, som det heter. Arbetsförmedlingen och privata aktörer ska behandlas lika. 

– Det förslag jag lägger innebär att det ska finnas både privata och offentliga aktörer, och den aktör som är bäst ska utföra verksamhet, de som inte fungerar bra ska successivt fasas ut, säger Cecilia Fahlberg. 

Utredningen föreslår att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag minskar kontinuerligt och att 1,5 miljard per år skulle kunna sparas från och med 2020, bland annat genom digitala tjänster. 

Bland förslagen finns också en ny myndighet för kompetensförsörjning och en ny instruktion för Arbetsförmedlingen. Här blir en individuell arbetsmarknadsbedömning central där det ska avgöras vilka insatser en sökande ska få. 

Inriktningen ska vara att rusta dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen borde byta namn, tycker Cecilia Fahlberg.

– Då nämner vi Arbetsmarknadsmyndigheten, namnet Arbetsförmedlingen leder fel.

Ska inte Arbetsförmedlingen förmedla jobb? 

– Arbetsförmedlingen förmedlar i huvudsak inte jobb utan Arbetsförmedlingen stödjer och rustar de arbetssökande i varierad utsträckning för att komma närmare ett jobb. 

Enligt fyrpartiöverenskommelsen ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Också Arbetsmarknadsutredningen som har arbetat i två och ett halvt år vill se stora förändringar. 

– Jag tycker att Arbetsförmedlingen behöver omfattande reformer och vi lägger förslag. Men det som är viktigt är att se att man behöver titta på hela kedjan från regeringens styrning ned till mötet med den arbetssökande, här krävs omfattande förändringar i hela kedjan. Det går inte bara att lösa de problem som man tycker sig se genom att välja mellan privat eller offentligt utförande, säger Cecilia Fahlberg.