4 500 varslas på Arbetsförmedlingen

2:36 min

Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda om uppsägning.

Samtidigt presenterade en statlig utredning idag förslag som skulle innebära stora förändringar av Arbetsförmedlingen - och ett nytt namn.

– Vi lägger inget skarpt förslag om ett namn men vi gör bedömningen att myndigheten bör få ett nytt namn och det då föreslår vi Arbetsmarknadsmyndigheten. Och det är för att vi tycker att namnet arbetsförmedling leder fel, säger utredaren Cecilia Fahlberg.

Enligt utredningen ska Arbetsförmedlingen fokusera på att stötta och rusta personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett uppdrag som man anser bör återspeglas i myndighetens namn

Arbetsmarknadsutredningen föreslår också att Arbetsförmedlingen delas upp i två delar - en som sysslar med myndighetsutövning och en med att hjälpa de arbetslösa.

Till skillnad från fyrpartiuppgörelsens förslag om att låta externa aktörer helt ta över arbetet med att stötta de arbetslösa, föreslår utredningen att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis ska jobba med stöd och coachning, men i konkurrens med privata aktörer.

– Det förslag jag lägger innebär ju att det ska finnas både privata och offentliga aktörer och den aktör som är bäst ska utföra verksamhet och de som inte fungerar bra ska successivt fasas ut.

Samtidigt varslade Arbetsförmedlingen idag en tredjedel av sina anställda om uppsägning, till stor del som en följd av den M/KD-budget som riksdagen beslutade om i december och som innebär mindre pengar till myndigheten.

Exakt vilka och hur många som i slutändan kommer sägas upp ska fack och arbetsgivare nu förhandla om. Men klart är redan att flera lokala kontor kan komma att läggas ned.

– Ja det är klart att det känns konstigt och oroligt, men man får ju ha ett positivt tänk, säger Catherine Albinsson Eriksson som jobbar på Arbetsförmedlingen i Östersund.

Och några stora förändringar i Arbetsförmedlingens kassa är inte att vänta heller från S/MP-regeringen, det säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Det läggs en ändringsbudget men jag vill säga att med det fyrpartisamarbete vi har så bör man inte räkna med annat än marginella justeringar av budgeten för arbetsmarknadspolitiken, säger Ylva Johansson.

Och vad som händer med förslagen i Arbetsmarknadsutredningen, som på flera punkter skiljer sig från den inriktning för Arbetsförmedlingen som de fyra partierna redan har stakat ut, det återstår att se.

– Vissa av förslagen bedömer jag som relevanta och mycket intressanta, andra förslag kanske hamnar i ett annat ljus efter fyrpartiöverenskommelsen.

Är det papperskorgen?

– Det får vi återkomma till gemensamt mellan de fyra partierna men det är klart att det är lite förändrade förutsättningar.