Tror på kilometerskatt inom tio år

1:56 min

Inom tio år kommer en kilometerskatt på bilåkande att vara införd.
Det tror de experter som tillfrågats i det forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet gör just nu kring införandet av en sådan skatt.

– Ja, de viktigaste slutsatserna är att de flesta av dem som vi har frågat tror på ett införande av kilometerskatt för personbilar innan år 2030, säger Anders Roth, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.
 
Inom bara ett par år väntas elbilar och laddhybrider totalt dominera nybilsmarknaden, enligt flera bedömare. Det innebär i sin tur att de många miljarder i skatteintäkter som bensin- och dieselförsäljningen bidrar med till statskassan kommer att minska, och det är också den största anledningen till att en kilometerskatt väntas införas så pass snart som inom 5-10 år. Det menar i alla fall det 20-tal forskare, politiker och företrädare från näringsliv och organisationer som har ingått i den expertgrupp som svarat på frågor till rapporten, som finansieras av Energimyndigheten och ska presenteras i sin helhet senare i år.

Några andra av slutsatserna är att boende på landet inte bör betala lika mycket per kilometer som stadsbor, men att reseavdraget samtidigt bör slopas.

– Svaren från den här undersökningen kommer att vara ett bra inspel för oss när vi funderar över hur utformningen av ett kilometerskattsystem ska se ut, säger Anders Roth.

Men om förslagen leder till politiska beslut är en annan fråga.
Kilometerskatt för privatfordon är inget som tas upp i den partiöverenskommelse som har presenterats. Men att det nu finns en sammanställning av hur expertisen på området ser på saken har ändå betydelse, menar Anders Roth på IVL.

– Jag tror att det kan vara en indikation på att den här frågan kommer att prioriteras högre upp på den politiska dagordningen snart, i och med att det är många som ser det här behovet. Och då är det bra om man från politiskt håll har lite framförhållning så att man kan ta initiativet i frågan, säger han.