Polskt kött från sjuka kor sålt till Sverige

1:18 min

Kött från ett polskt slakteri som misstänks sälja kött från sjuka djur har sålts till företag i Sverige. Det rör sig om cirka 250 kilo kött som har sålts till fyra mindre företag i olika delar av landet.

– Det handlar om fyra olika företag och samtliga är grossister, alltså företag som säljer vidare köttet, antingen till andra grossister, restauranger eller butiker, säger Louise Nyholm som är statsinspektör på Livsmedelsverket.

Nu ska myndigheterna kontrollera om köttet finns kvar hos grossisterna och om det inte finns kvar, ta reda på vart det i så fall har tagit vägen.

– Syftet är att samla in köttet så att det inte går vidare i livsmedelskedjan, säger Louise Nyholm.

Det är polska myndigheter som misstänker att det polska företaget köper in sjuka djur som slaktas utan att ha besiktigats av veterinär. Köttet har sedan märkts som besiktigat och godkänt och sålts till företag i olika länder.  

Hur pass orolig ska man vara som konsument?

– Just det här partiet verkar vi ha kontroll på. Vi betraktar det här köttet som hälsovådligt eller "inte säkert", som vi säger, helt enkelt därför att vi har misstankar om att det kommer från en anläggning där man gravt har åsidosatt livsmedelslagstiftningens regler till exempel vad det gäller kontrollbesiktning av djur före och efter slakt, säger Louise Nyholm. 

Köttet upptäcktes genom ett varningssystem inom EU –  Rapid alert system food and feed (RASFF) – som används när ett land upptäcker att mat som kan vara hälsofarlig har sålts till andra länder.  

– RASFF är kommissionens meddelandesystem för osäkra eller hälsovådliga livsmedel. Uppgifterna om att köttet kommit till de här företagen i Sverige fick vi via det systemet i dag. Det är bara myndigheter som har tillgång till systemet och därför är vi också säkra på att uppgifterna kommer från myndigheter, säger Louise Nyholm.