Rekordhöjning i Tomelilla

Nu har de nya taxeringsvärdena för fastigheter skickats ut. För många höjs taxeringsvärdet och därmed också fastighetsskatten en hel del vid årsskiftet. Allra störst ökning procentuellt får Tomelilla procent. Enligt fastighetsmäklare Christer Eriksson i Tomelilla har priserna på hus i Tomelilla har ökat med 47 procent det senaste året.