Svensk forskning kan påverkas av ny utredning

1:46 min

En ny utredning om svenska universitet och högskolor har blivit klar. Flera stora förändringar föreslås, bland annat när det gäller pengar till forskning.

– Den här utredningen är en av de största utredningarna vi har gjort inom högskolan på länge. Den omfattar hela universitetens och högskolornas verksamheter, och resurstilldelningen till den, säger utredare Pam Fredman.

Bakom den lite lustiga förkortningen STRUT döljer sig det riktiga namnet Styr- och resursutredningen.

Och ett av förslagen handlar om basanslagen till forskning. Det vill säga de pengar som går direkt från staten till universitet och högskolor, och som de inte måste ansöka om via olika forsknings-finansiärer.

De pengarna borde enligt utredningen stå för minst hälften av kostnaderna för forskningen i Sverige. Något som idag ligger på drygt 40 procent.

– Och då kanske det inte låter så mycket med upp till 50 procent. Men det är faktiskt en ganska stor skillnad. I dagens läge handlar det om att flytta 2,7 miljarder kronor, säger Pam Fredman.

En högre andel garanterade pengar kan till exempel göra att det blir lättare för lärosätena att satsa på mer långsiktiga anställningar för sina forskare, vilket också skulle gynna forskningen fortsätter hon.

Ett annat förslag säger att staten ska börja göra fyraåriga överenskommelser med varje enskilt universitet och högskola, om vilka särskilda mål som just det lärosätet vill nå, till exempel inom forsknings- och utbildningsområden de är extra bra på.

– Så att de uppdragen man ger naturligtvis har en övergripande del men också är lärosätesspecifik, säger hon.