USA kan vara på väg att säga upp INF-avtalet

2:24 min

Mycket pekar nu på att USA kommer att säga upp det mycket viktiga INF-avtalet som länge reglerat användandet av medeldistansrobotar.

Detta efter att förhandlingsförsök mellan Ryssland och USA brutit samman.

Det var något av ett sista minuten-försök att komma överens, när representanter från USA och Ryssland möttes i anslutning till ett möte i Peking mellan de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Men samtalen lyckades inte.

Det handlar om INF-avtalet som slöts 1987 och som sedan dess har reglerat användningen av medeldistansrobotar, alltså de vapen som under det kalla kriget riktades tvärs över järnridån mot många städer i Europa. Robotar med den räckvidden har sedan dess varit förbjudna.

USA har länge hävdat att Ryssland bryter mot avtalet, att det finns sådana ryska robotar, något Ryssland starkt förnekar.

Samtalen i Kina var ett försök att lösa situationen så att avtalet skulle fortsätta gälla, men nu pekar mycket på att USA bara inom några dagar formellt kommer att säga upp avtalet.

Då går nämligen en 60 dagars tidsgräns ut som den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo satte för snart två månader sedan.

Den amerikanske förhandlaren i Peking, Andrea Thompson, sa till nyhetsbyrån Reuters att hon förväntar sig att avtalet nu sägs upp och att det, efter den sex månader långa uppsägningstiden, gör det möjligt för USA att börja utveckla robotar med samma räckvidd.

Den ryske representanten Sergej Ryabkov var mycket kritisk till USA:s 60-dagarsgräns och kallade det för destruktivt, och ett ultimatum de skulle tvingas acceptera.

Bägge sidor sa dock att de är öppna för fler samtal.

Vad många befarar är att ett uppsagt INF-avtal är ett steg mot en kapprustning vars potentiella slagfält kommer att bli Europa.
EU och många europeiska länder har under den långa process som lett fram till dagens situation varit mycket kritiska.

Att säga upp INF-avtalet handlar dock inte bara om Europa.
Det är bara ett avtal mellan USA och Ryssland. En annan kärnvapenmakt, nämligen Kina, som USA hävdar har olika robotar med den här räckvidden, omfattas inte av avtalet. Något USA ser som ett säkerhetspolitiskt hot, kring sydkinesiska sjön och även för amerikanska allierade som Japan och Sydkorea.