SD nedröstade – ja till fortsatta böneutrop i Karlskrona

3:45 min

Efter en lång och intensiv debatt i fullmäktige röstades Sverigedemokraternas motion om att förbjuda religiösa utrop på allmän plats i Karlskrona ned.

Den islamiska kulturföreningen i Karlskrona får även i fortsättningen göra sina böneutrop från sin moské i Kungsmarken under fredagsbönen.

Moskén i Karlskrona har numera alla tillstånd som behövs från polisen och kommunen.

Men Sverigedemokraterna vill ändra i den lokala ordningsstadgan och föreslog i en motion att "inga religiösa utrop får göras på offentlig plats". Sverigedemokraterna menar att religionsfrihet också innebär en rätt att slippa höra religiösa budskap, som ett böneutrop.

– Man ska inte påtvinga någon, säger Robert Andersson (SD).

Flera ledamöter menade att frågan om religionsfriheten inte kan avgöras genom att ändra i den lokala ordningsstadgan.

– Jag tycker att religionsfrihetens avvägningar och begränsningar hör hemma i riksdagen. Vi kan inte ha en religionsfrihet i Karlskrona och en annan någon annanstans, säger Börje Dovstad (L).

Motionen röstades ned med siffrorna 39-29. Fem ledamöter var frånvarande och två avstod från att rösta.

Hur varje enskild ledamot röstade i voteringen blir inte offentligt förrän i nästa vecka. Men enligt fullmäktiges ordförande, Gunilla Ekelöf (L) så var det ingen som avvek från sina respektive partilinjer. 

– M, KD och SD röstade för motionen. Och S, C, L, MP och V röstade emot, säger Gunilla Ekelöf.