Svenska Kraftnät medger säkerhetsbrister

1:31 min

Myndigheten Svenska Kraftnät medger brister, efter DN:s avslöjande att utländska it-tekniker som inte var säkerhetsprövade har haft tillgång till system som styr det svenska stamnätet för el.

Svenska kraftnäts styrsystem är mycket känsligt och klassat som av betydelse för rikets säkerhet.

Dagens Nyheter rapporterar att Svenska kraftnät har gett utländska it-tekniker tillgång till system som styr drift och övervakning av stamnätet, utan att det skett säkerhetsprövning enligt svensk lag.

– Det finns brister inom säkerhetsskyddsområdet som vi har identifierat, och det är inte acceptabelt, och det är något som vi kommer att ha väldigt stort fokus på, säger Svenska Kraftnäts säkerhetsskyddschef Erik Nordman.

Det handlar om anställda vid amerikanska General Electric som på distans från Florida i USA arbetat med det systemet, enligt uppgifter till DN.

Först efter ungefär ett år – våren 2018 – gjordes en säkerhetsprövning av personalen.

Svenska Kraftnät vill inte kommentera uppgifterna närmare – men myndighetens säkerhetsskyddsavdelning är självkritisk, enligt Erik Norman.

– Det måste vi ju vara. Vi har konstaterat att det finns brister i säkerhetsskyddet. Och vi kan inte kompromissa med säkerhetsskyddet. Det är en väldigt strikt lagstiftning, och det är den av ett skäl, säger Erik Nordman.

Som en del i myndighetens förebyggande arbete har den bett Säkerhetspolisen, SÄPO, att komma till Svenska Kraftnät och granska myndighetens säkerhetsarbete.

– Och att hjälpa oss att identifiera eventuella brister. Det är också ett oerhört värdefullt underlag för oss när vi ska ta fram åtgärder. En komplettering till den säkerhetsanalys som vi själv har gjort.