Köpstopp för Vilhelmina kommun

1:03 min

Vilhelmina kommun har det tungt ekonomiskt. I måndags infördes ett köpstopp för att rädda situationen.

Underskottet för 2018 är historiskt stort och beror på att kommunen har dyra investeringar nu, säger ekonomichef Niklas Vilhelmsson. Bland annat finns ett boende för barn med särskilda behov som kostar cirka 17 miljoner kronor.

Köpstoppet är en kortsiktig lösning, och framöver kommer kommunen behöva låna pengar. Utbetalningen av de kommunanställdas löner kommer inte att påverkas, menar Niklas Vilhelmsson. Skola och omsorg innefattas inte heller av köpstoppet.