Alla influensavirus kommer från fåglar säger smittskyddsläkare i länet

Att fågelinfluensan nått Turkiet har ingen större betydelse så här direkt för oss i Sverige. Det säger smittskyddsläkare Hans Fredlund på Universitetssjukhuset i Örebro. 
Han gör ingen större skillnad på fågelinfluensan eller andra influensor. Alla influensavirus har någon gång kommit från fåglar, säger han.