Skånes nya digitala vårdsystem testar lagens gränser

2:22 min

Skåne är först med att skaffa nya digitala vårdsystem, som man hoppas ska revolutionera vården. Nu utreds vilka gränser den lagstiftning som ska skydda den personliga integriteten sätter.

– Vi är först i landet med att komma in i de här problemen, så vi är lite som äldsta tonåringen i familjen. Det är vi som måste buffa och slåss för att få vara ute efter klockan nio på kvällen, säger hjärtkirurgen Pelle Johnsson, klinisk programchef för Skånes digitala vårdsystem.

Region Skåne ser stora möjligheter med det nya digitala system som ska införas i vården de närmaste åren. Sjukhusen och vårdcentralerna får samma journalsystem, remisser ska inte längre behöva faxas och det är slut med information på post it-lappar.

De stora vinsterna handlar om patientsäkerheten, enligt Pelle Johnsson. Systemet ska kunna göra egna analyser och även larma, när provresultat till exempel tyder på sepsis, som förr kallades blodförgiftning. Tanken är också att den offentliga vården, privata vårdgivare och Skånes kommuner ska ha samma journalsystem för att lätt nå varandras patientinformation.
 
– Vi känner inte till någon region i världen, där man har ett och samma journalsystem hos alla som levererar sjukvård, så det här är en helt världsunik satsning, säger Pelle Johnsson.

Regionens jurister utreder nu vad som är möjligt att göra inom de lagar som ska skydda känsliga personuppgifter från att användas eller delas på fel sätt.