Glaciärerna smälter – även om vi når Parisavtalet

2:55 min

Även om vi lyckas nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader kommer det få enorma konsekvenser – en tredjedel av glaciärerna i Himalaya smälter.

Det framgår i en rapport sammanställd av organisationen International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), som samlar 350 forskare och policyexperter från 22 länder.

Och experterna är överens – för de 1,9 miljarder människor som lever i bergen och i dalgångarna nedanför bergssystemet Hindukush, kommer den förväntade glaciärsmältningen att föra med sig oerhörda konsekvenser.

– Vi står inför en stor katastrof. Vi kan också notera att 1,5-graders temperaturökning är ett ambitiöst mål. Det är så att säga best case scenario, säger Mari Albihn, programansvarig på biståndsorganisationen Sida som deltagit i arbetet.   

Bergssystemet Hindukush i Himalaya löper som en barriär mellan Central- och Sydasien och kallas ibland för den tredje polen, för dess massiva glaciärkomplex. Här ligger världens högsta berg Mount Everest, men från bergskammarna rinner också tio av världens viktigaste flodsystem. Exempelvis Yangtze och Gula floden i Kina, Ganges i Indien, Irrawaddy i Burma och Mekong i Sydostasien.

När glaciärerna smälter bildas vattendepåer i bergen som sedan riskerar att plötsligt brisera med svåra översvämningar som följd.

– Det påverkar vattentillgången, livsmedelstryggheten, energi och naturligtvis riskerna kring problematiken med drastiska översvämningar och torka.

Även om bergsmassiven är omkring 70 miljoner år gamla är glaciärmiljön överhört känslig.

Man har sedan 70-talet kunnat se tecken på avsmältning, och rapporten kommer nu till slutsatsen att vi måste börja se bergsregionerna som prioriterade områden för att klara omställningen.

– Man pekar faktiskt väldigt mycket på att samarbete mellan nationsgränser är väldigt viktigt. Där har vi också konfliktrisker som ligger och triggar läget, om man inte gör det här på ett bra sätt.