Minskade köer till PBU

      Numera får de som vill till barn- och ungdomspsykiatrin, PBU, i Luleå och Boden, hjälp snabbare. PBU har gått från halvårsköer till ingen kötid alls.

Tidigare kunde sökande till PBU i Luleå och Boden få vänta upp till sex månader innan de fick komma på första besöket. Lena Johansson, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen i Luleå säger att patienter lättare hamnade mellan stolarna:

– Vi hade en 16-årig flicka som var deprimerad och ställdes på väntelista eftersom det inte lät så allvarligt. Efter sex månader när hon kom till PBU visade det sig att hon utsatts för sexuella övergrepp.

På den tiden hade behandlingspersonalen möten där dom tillsammans gick igenom listor med remisser och bestämde i vilket behov patienterna var att få komma till PBU.

Mötena var enligt Lena Johansson både var tidskrävande och gjorde att man felbedömde vissas tillstånd. Idag svarar personalen på PBU själva i telefon och gör en bedömning direkt över telefon. Det här är resultatet av ett projekt med att få ner kötiderna som PBU i Luleå och Boden nyligen avslutat.

– Både patienter och personal är nöjda eftersom väntetiden numera är max tre veckor.

Men trots att det inte finns någon lång kölista hos PBU idag är det fler och fler som söker hjälp. Lena Johansson tror att det kan bero på att folk fått reda på att det är kortare väntelistor eller att det blivit mer accepterat att söka hjälp.