Foster påverkas av PFAS redan under graviditeten

3:29 min

Foster får i sig höga doser av PFAS redan under graviditeten, visar ny forskning.

Enligt en ny studie från Karolinska Institutet i Stockholm får foster i sig höga doser av den giftiga kemikaliegrupper PFAS redan under graviditeten, något som bland annat påverkar barn från Kallinge.

– De PFAS-ämnen som vi ser i mammans serum, eller blod, de kan vi också hitta hos fostret i olika vävnader, säger Pauliina Damdimopoulou, forskare vid Karolinska Institutet.

Bland annat hittades förhöjda värden av PFAS i levern och lungorna, men även i hjärnan. Exakt vilka konsekvenser det får för fostren är ännu inte helt klart. Men bland annat lägre födelsevikt och sämre skydd vid vaccinering har påträffats i studier.

– Jag skulle ändå tycka att gravida kvinnor skulle ha rent dricksvatten och inte vatten förorenat av PFAS, säger forskaren Pauliina Damdimopoulou.

I Kallinge fick gravida kvinnor i sig upp till 6 500 procent högre doser av de giftiga kemikalierna PFAS via dricksvattnet, jämfört med Livsmedelsverkets riktlinjer innan problemen upptäcktes 2013.

Under året ska Blekinge tingsrätt pröva om 170 Kallingebor som druckit förorenat vatten har rätt till ersättning.