Kan tidigt stöd minska risken för våld mot barn?

2:30 min

För första gången ska forskare i Sverige undersöka om tidiga hjälpinsatser till föräldrar kan minska risken för att barn utsätts för våld.

– Hur kan jag som förälder göra för att stärka relationen till mitt barn, hur kan jag göra för att hantera min egen ilska, min egen frustration, hur kan jag göra för att förebygga bråk och konflikter med mitt barn? säger Martin Forster, psykolog och projektledare för Karolinska institutets studie

Den nya insatsen som granskas heter "Tryggare barn", en insats som erbjuder snabb hjälp efter att en orosanmälan skett och som sätter fokus på att stärka relationer och förbygga konflikter inom familjer.

– Det är grundläggande föräldraskap kan man säga, poängen här är att om man som förälder får stöd i föräldraskapet så tror vi att det minskar risken för att man ska hamna i situationer där man tappar humöret och där det riskerar att gå överstyr och till exempel bli våldsamt, säger Martin Forster.

I Sverige finns det ingen tidigare forskning som undersökt om den här typen av insatser faktiskt minskar risken för fortsatt våld, menar Martin Forster psykolog som leder den nationella studien på Karolinska Institutet som startar nu och kommer att pågå i tre år.

Forskning från Stiftelsen Allmänna barnhuset visar att vart tionde barn utsatts för våld i hemmet.

– Vi kommer att jämföra, vad händer i familjer där man får vara med om Tryggare barn jämfört med om man inte får det, om man får de vanliga insatserna eller ibland ingen insats alls, då kan vi svara på frågan – minskar risken? säger Martin Forster.

En av dem som fått hjälp är tvåbarnspappan, som vi kallar Said, han hade svårt att kontrollera sin ilska under stressade situationer med barnen. Med hjälp av insatsen Tryggare barn har han lärt sig att förebygga konflikter och att hantera sin ilska på ett positivt sätt.

– Det var viktigt för mig att jag själv skulle gå den här kursen.

Märker dina döttrar att du uppfostrar på ett annat sätt?

– Absolut! Jag har lärt mig hur man hanterar konflikter hemma, man kan vara arg på rätt sätt inte på fel, säger Said.