Momsfusk vanligt vid Airbnb-uthyrning

4:10 min
  • Många som hyr ut sin lägenhet via uthyrningstjänsten Airbnb fuskar med momsen.
  • Den som hyr ut en bostad i över 112 dagar per år och tjänar över femtiotusen kronor ska betala moms eftersom verksamheten då räknas som hotellverksamhet och är momspliktig.
  • Hör samtal med Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.