Förbjudet medel på svenska åkrar i vår

2:30 min

Kemikalieinspektionen har gett dispens för ett preparat med förbjudna neonikotinoider, som kan skada humlor och bin. Redan godkända preparat duger inte, enligt myndigheten.

I vår kan svenska odlare använda sockerbetsfrön, som behandlats med en substans som Sverige tidigare drivit på för att EU ska förbjuda.

Avdelningschef Agneta Westerberg på Kemikalieinspektionen, som ansvarar för beslutet, säger att det rör sig om en så kallad nöddispens.

– Ett nödläge kan ju vara att odlingen påverkas väldigt kraftigt och det blir stora insektsangrepp, som det är risk för i det här fallet, som gör att odlarna helt enkelt inte kan få en produktion att fungera, säger Agneta  Westerberg.

Strax före jul gav Kemikalieinspektionen dispens för utsäde som behandlats med insektsmedlet Gaucho. I vår får svenska odlare så sockerbetsfrön som är betade med växtskyddmedlet, som innehåller substansen Imidakloprid, en av tre förbjudna neonikotinoider.

Detta trots att EU har skärpt sitt förbud mot medlen. De får bara användas inne i växthus. Nöddispens är bara tillåtet att ge om det inte går att undvika skada på annat sätt.

Forskning har visat att kemikalierna skadar bin och humlor. Det finns farhågor att neonikotinoider bidrar till att pollinerande insekter faktiskt försvinner.

Sverige har tidigare varit med och drivit på i EU för restriktioner för neonikotinoider. Tidigare har Kemikalieinspektionens sagt nej i liknande ärenden.

Att Kemikalieinspektionen ger dispens är ifrågasatt inom myndigheten. Det finns de som anser att myndighetens beslut är illa underbyggt och inkonsekvent. Att odlarna kan skydda sockerbetorna med något av de tre preparat som redan finns godkända av Kemikalieinspektionen.

Men dessa är inte tillräckligt effektiva, enligt tillståndsavdelningens chef Agneta Westerberg.

– De är ju godkända för andra typer av användningar också. När vi pratar om sockerbetsodling finns det just nu inte några andra medel som är tillräckligt effektiva.

Agneta Westerberg betonar att sockerbetor inte lockar bin och humlor, dessutom har Kemikalieinspektionen som villkor för att skydda bina begränsat vad som får växa på åkrarna året efter:

– Efterföljande säsong får man inte odla andra grödor som blommar. Det är en extra åtgärd vi vidtagit.

– Hur vet ni att en säsong räcker?

– Det räcker utifrån de undersökningar som de sökande visat i prövningen.

– Har ni gjort egna undersökningar ?

– Det gör vi inte utan vi tar emot de undersökningar som sökande bifogar i ansökan, säger enhetschef Agneta Westerberg vid Kemikalieinspektionen.