Forskare: Sex som självskadebeteende vanligare än väntat

2:02 min

Sex kan användas som ett självskadebeteende jämförbart med att skära eller bränna sig, menar forskarna bakom en ny avhandling vid Linköpings universitet.

Förekomsten att använda sex för att medvetet skada sig själv var vanligare än forskarna förväntat sig.

– Det fyller en funktion av att hantera jobbiga känslor och händelser, men det fyller också en funktion av att närhet och bekräftelse. Just det är lite vanligare hos dem som har sex som självskadebeteende än hos dem som skär eller bränner sig, säger Cecilia Fredlund, som står bakom forskningen. 

I studien tillfrågades tredjeårselever på gymnasiet över hela Sverige, och av de knappt sextusen som svarat uppgav 3,2 % av flickorna att de någon gång haft sex för att avsiktligt skada sig själva, och 0,8% av pojkarna.

– Det var lite mer vanligt än vi hade förväntat oss, säger Cecilia Fredlund. 

Självskadebeteendet kunde ta sig uttryck i att sälja sex, ha sex med personer som man absolut inte ville ha sex med eller utsätta sig för våldsamma och förnedrande situationer. 

 – Det är så viktigt att förstå det här som ett självskadebeteende för att vi ska kunna hjälpa de här personerna, för att de ska kunna få rätt hjälp och behandling.

Men finns det inte en risk att man när man pratar om ett självskadebeteende lägger skulden för ett övergrepp på offret?

– Det kan man absolut diskutera om det finns en risk med det. Men meningen är ju inte att lägga skuld på offret utan att både den person som utsätter sig för detta - och behandlarna förstår att det fyller en funktion. Det är viktigt för att vi ska kunna ge rätt stöd och behandling, säger Cecilia Fredlund.