Klubbat i Sala: Kraftiga nedskärningar i skolan

2:14 min

En politisk majoritet i Skolnämnden i Sala fattade på tisdagen beslut om hur pengarna ska fördelas i år. Som väntat blir det kraftiga nedskärningar.

– Det är verkligen inte roligt. Det är jättetufft, säger Isa Österberg (L), vice ordföranden i Skolnämnden.

Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och partiet Salas Bästa drev igenom beslutet om hur drygt 500 miljoner ska fördelas.

Underskottet är 15 miljoner och närmare 11 miljoner kronor ska hämtas hem genom minskade kostnader för lokaler och mat. 

Varje del inom skolvärlden får nu bestämma detaljerna, men enligt förvaltningens konsekvensbeskrivning så kan flera ämnen på Kulturskolan läggas ner och Sala blåsorkester, Sala storband och damkören Argentum hotas eftersom det inte finns en finansiering.

– Vi vill verkligen inte lägga ned Kulturskolan och tyvärr måste man titta på det som inte är lagstadgat, säger Isa Österberg. 

Inom grundskolan, som har det största underskottet, ska lärartätheten behållas på samma nivå som idag, enligt Skolnämnden. 

Den kommunala öppna förskolan läggs ned och förskoleavgifterna och reglerna ses över för att minska antalet barn.

Vissa kostnadsfria måltider för personal i förskolan och på fritidshemmen tas bort, i första hand frukost och mellanmål. 

Gymnasieskolans introduktionsprogram ses över, vilket kan innebära större grupper och att andra huvudmän tar över vissa delar av verksamheten.