Spricka i KI:s styrelse efter nya turer i Macchiarini-skandalen

2:03 min

Nu kommer krav inifrån Karolinska Institutets egen styrelse om att regeringen ska ingripa och starta en ny oberoende utredning om Macchiarini-skandalen.

I förra veckan kunde Ekot rapportera om nya boken om Macchiarini-skandalen som tidigare rektor på KI Harriet Wallberg skrivit tillsammans med författaren Kristina Appelqvist.

Wallberg pekades i utredaren Sten Heckschers rapport för tre år sedan bland annat ut som delaktig i skandalen, då hon var ansvarig när stjärnkirurgen anställdes på KI.

I boken håller flera personer nu med Harriet Wallberg i hennes kritik mot Heckschers utredning, som hon menar innehåller flera faktafel om hennes roll i fallet.

Dessutom avslöjade boken att underlaget till hela utredningen inte går att hitta och att bland annat de inspelade intervjuerna Heckscher gjorde med centrala personer under utredningens gång är borta. Så här sa Sten Heckscher själv om det här i Ekot i förra veckan:

– Jag har inget material. KI fick veta: ”Materialet som ni har gett oss, det finns här. Varsågoda att hämta det”, sade Sten Heckscher till Ekot i förra veckan.

Var lämnade ni det någonstans då?

– Vi lämnade det... alltså inte vet jag. Men jag har ingenting.

Efter rapporteringen riktade KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg kritik mot Harriet Wallbergs bok, bland annat i programmet P1 Morgon, där han sa så här:

– Harriet Wallberg har skrivit en ”Jag-är-oskyldig-jag-är-orättvist-anklagad-det-är-synd-om-mig”-bok. Men det är inte till mig att recensera, och än mindre har jag anledning att recensera att regeringen fattat beslut om att skilja Harriet Wallberg från uppdraget som universitetskansler, sade Odenberg i P1 Morgon.

Men nu kommer alltså kritik mot Karolinska Institutet – och detta inifrån KI:s egen styrelse, det högst beslutade organet på lärosätet - där alltså Odenberg är ordförande.

I ett brev som i måndags kom in till utbildningsdepartementet skriver en styrelseledamot, professor Liselotte Højgaard från Danmark, att ärendet har hanterats dåligt av Karolinska genom åren.

Hon menar bland annat att hon som ledamot borde ha informerats om kritiken mot Heckschers utredning, som Harriet Wallberg riktat genom åren. Och hon tycker också att KI har agerat ”utan öppenhet, sanning och rättvisa”.

Nu uppmanar professor Højgaard ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, att agera. Framförallt borde en oberoende granskningskommission inrättas för att gå till botten med hela ärendet, tycker hon.

Hon föreslår att denna kommission bör ha oberoende internationella experter på högsta nivå inom områdena lag, medicin och forskning. Eftersom utredningsmaterialet övervägande är på svenska så kan experterna exempelvis komma från Finland, Norge och Danmark, skriver professor Højgaard i brevet till ministern.

Ekot har sökt Liselotte Højgaard, men utan resultat. Vi har sökt ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Men hon har avböjt intervju.

Läs hela Liselotte Højgaards brev till ministern nedan.