Attention sågar MSB:s diagnosdiskning

2:59 min

Att personer med adhd och andra neuropsykiatriska diagnoser inte får gå MSB:s brandmannautbildning Skydd mot olyckor får kritik av Riksförbundet Attention, som företräder människor med NPF-diagnoser.

– Vi tycker att de här reglerna som utestänger alla personer med NPF är diskriminerande. Det går inte att dra alla personer med NPF över en kam, det är så stor variation inom de här diagnoserna och på individnivå. Så vi är mycket kritiska, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Attention.

Som P4 Värmland har rapporterat handlar det om Skydd mot olyckor,  en tvåårig utbildning för att bli brandman som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller i. För att gå den kortare utbildningen för deltidsbrandmän gäller inte samma krav, där avgör de enskilda räddningstjänsterna.

Men för att antas till den tvååriga utbildningen måste man vara fri från sjukdomar som gör det svårt att arbeta i tät rök, eftersom det är fysiskt krävande och utförs under extrema förhållanden med psykisk press. Som exempel nämns hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Men också adhd, damp, autism, aspergers och Tourettes syndrom.

Det grundar sig i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning. För exempelvis adhd är det impulsivitet och bristande uppmärksamhet som är problemet, enligt läkaren Ingemar Rödin på Arbetsmiljöverket.

Men Annica Nilsson på Attention ifrågasätter resonemanget.

– Kraven bottnar i att man inte kan tillräckligt mycket om de här funktionsnedsättningarna. När det gäller svårigheter med uppmärksamhet, så handlar det främst om saker man kan uppleva som tråkiga. Till exempel att lyssna på långa föreläsningar, eller monotona uppgifter som man kan uppfatta som enahanda. Det blir ju inte ett problem i det här sammanhanget, rök- och kemdykning. Istället får vi höra att personer med adhd är väldigt bra på att hantera krissituationer och arbeta under press, säger Annica Nilsson.